Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Nasıl Hesaplanacak?

-Sınavın değerlendirilmesi

Ortak sınavlara katılacak öğrencilerin puanı, tek puan türünde hesaplanacak. Her soru eşit ağırlığa sahip olacak. Her adayın cevap kağıdı, 2 optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmeyecek. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.

Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacak. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacak. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecek. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Türkçe, matematik, fen ve teknoloji derslerinin ağırlık katsayısı 4, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin ise 2 olarak tespit edildi.

Ortak sınavların sonuçları bakanlıkça belirtilecek tarihlerde e-Okul sistemine işlenecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecek.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Nasıl Hesaplanacak? yorumları

 • Image Description
  Misafir
  19.11.2013

  durduar durdular hayırlısıyla ağzımıza yaptılar.s.s.s.s

 • Image Description
  mınemm
  02.12.2013

  cok kolaysorular

 • Image Description
  Misafir
  02.01.2014

  Çalınan kitapçığı yok farzedip nasıl değerlendirme yapılabilir.O kitapçık ile kimler soruları önceden öğrendi.Nasıl adaletten ve haktan bahsedilebilir.Bunun şüphesi bile güveni yok eder.Lütfen sınavın tamamını bunu yapamıyorsanız Fen sınavunu iptal edin.Çocukların hakkı yeniyor.Bu vebal altında kalmayın.

Konular