TEOG Sınav Tarihleri - 2013 TEOG 8.Sınıf Ortak Sınav Tarihleri

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi sınav tarihleri, Merkezi Ortak Sınavı TEOGS sınavları ne zaman yapılacak, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlar Kılavuzu ve detayları..

TEOGS Sınav Tarihleri - 2013 TEOG 8.Sınıf Ortak Sınav Tarihi Açıklandı (MEB)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 yılında son kez yapmış olduğu SBS yerine aşamalı olarak uygulanacak ve kazanımları ile bir hayli dikkat çeken "Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi - Merkezi Ortak Sınavı TEOGS"u uygulamaya koymuştur.

Meb'in yamış olduğu yeni düzenlemede 8. sınıflarda Türkçe,matematik, fen ve teknoloji, T.C.inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için her dönem, iki yazılısı olan derslerden birincisinin, üç yazılısı olan derslerden ikincisinin sınavını ortak yapacağını duyurmuştu. Velilerin ve öğrencilerin çoğunluğunun anlamakta güçlük çektiği bu düzenlemenin artıları ve eksileri elbette sınavların uygulanmasından sonra ortaya çıkacaktır. Ancak büyük çoğunluk olumlu yönde bir adım atıldığının kanaatinde!

Ortak Sınavın Uygulanma Şekli;

1 - Ağırlıklandırılmış ortak sınav'da puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.

2 - Yerleştirme işlemlerinde puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.

3 - Sınav günleri der yapılmayacak.

4 - Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak.

5 - Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecek.

6 - Sınav süresi her ders için 40 dk.

7 - Mazeretli sınava katılmayan öğrenciler mazeretlerini gönstene belgelerini en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra gönderecek.

8 - Ortaokul 8. sınıfları için birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013'te yapılacak.

9 - 1. Dönem Mazeret sınavı ise 14-15 Aralık 2013'te yapılacak.

10 - Ortaokul 8. sınıfları için ikinci dönem sınavları isi 28-29 Nisan 2014'te yapılacak.

11 - 2. Dönem mazeret sınavı ise 10-11 Mayıs 2014'te yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)sınavlarla ilgili usul ve esasları içeren ''2013–2014 Eğitim-Öğetim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu''nu yayınladı.
MEB in yayınlamış olduğu Kılavuzda yer alan bilgilere göre, ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dâhil edilecek. Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı o dersin puanıyla çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında öğrencilerin, 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanlarıyla 8'inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.
Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde, yurt dışında, KKTC ve Bakanlığa bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00'te başlayacak ve aynı anda gerçekleştirilecek.

ORTAK SINVLARIN YAPILDIĞI GÜNLERDE DERS İŞLENMEYECEK!
Ortak sınavlar, günde üç otorum halinde iki gün de altı oturum olacak şekilde yapılacak. Sınav olan okullarda sınav günleri ders işlenmeyecek. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacak.

KKTC ve yurt dışında, MEB'e bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevapsayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak.
Yurt dışında bakanlığa bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğünce sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecek. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ''ortaksinav@meb.gov.tr'' e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra gönderecek.
Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, ''ilköğretim kurumları yönetmeliği 38. maddesi''nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacak.
Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ:
Ortaokul 8. sınıfları için birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013'te, bu sınavın mazeret sınavı ise 14-15 Aralık 2013'te yapılacak. Sınav sonuçları ocak ayında açıklanacak.
İkinci dönem sınavları isi 28-29 Nisan 2014'te, mazeret sınavı ise 10-11 Mayıs 2014'te düzenlenecek. Sınav sonuçları ise haziran ayında açıklanacak.

Ortak sınavların birinci gün oturumlarında saat 9.00'da Türkçe, saat 10.30'da matematik, saat 12.00'de din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapılacak.
Sınavların ikinci gün oturumunda ise saat 9.00'da fen ve teknoloji, saat 10.30'da T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, saat 12.00'de yabancı dil sınavları yapılacak. Her sınav için 40'ar dakika süre verilecek.
Öğretmenler, sınavlarda kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirilecek.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8. sınıf öğrencileri ayrıca PYBS'ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecek.

ORTAK SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI NELER?
Sınava girebilmek için öğrencilerde aranan şartlar şöyle:
''2013–2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8. sınıfında öğrenim görmek, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve öğretim ortaokulunun 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak, bu eğitim öğretim yılında yurt dışında bakanlığa bağlı okulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak, yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye'deki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak, KKTC'deki öğrenciler için Türkiye'deki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.''

Eğitim Ediötü Cİ

TEOG Sınav Tarihleri - 2013 TEOG 8.Sınıf Ortak Sınav Tarihleri yorumları

  • Image Description
    Misafir
    03.12.2013

    Bu sınav İptal Olmalı Herkesin Hakkı Yenildi İptal Olması Lazım ve Herkes Kopya Çekti TElefon Getirdi İptal Olması Lazım

Konular