8. Sınıf Merkezi Ortak Sınav Gözetmen Öğretmen Ücretleri

28-29 Kasım 2013 Tarihlerinde Yapılacak Olan 8. Sınıf Merkezi Ortak Sınavlarda Görev Yapan Öğretmenlere Ödenecek Olan Ek Ders Ücreti Açıklandı

Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarına dair 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzunun ”Ortak Sınavların Uygulanması” kategorisinin 9. maddesinde; “a. Ortak sınavlar, yurt çapında olağanüstü haller haricinde öğrencilerin eğitim aldıkları okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların yer aldığı, sınav gerçekleştirmeye elverişli bulunan merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00′da gerçekleştirilecek ve tüm yurtta sınavlar aynı vakitte başlayacak. Sınavların gerçekleştirildiği günler sınav yapılan okullarda ders işlenmeyecektir.

b. Ortak sınavlar, ilk gün üç dersten birer oturum halinde, ikinci gün ise yine üç dersten birer oturum halinde 6 ders 6 oturum şeklinde yapılacaktır.” Bu madde sınavların nasıl uygulanacağına açıklık getirir.
merkezi ortak sınav

Bir de, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatleri hususunda çıkan Kararın 12. maddesinin 5. fıkrasında; ”Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözetmen adı altında vazifelendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu kapsamında 5 ders saati ek ücret verilecektir. Fakat, bu iş ve işlemlerle sonucunda döner sermayeden ücretleri ödenenlere bu kapsamda ücret ödenmez.” ibaresi geçmektedir.

Bu hükümler sonucunda ; Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında vazifeli yönetici ve öğretmenler, vazifede bulundukları her oturum için 5 saat ek ders ücreti alacaktır.
Ancak Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzu’nun “Ortak Sınavların Uygulanması” kategorisinin 9. maddesi (a) fıkrasında; “Sınavların gerçekleştirildiği günlerde okullarda ders işlenmeyecektir.” denilerek okulda ders işlenmeyeceği için o gün dersi olan öğretmenlerin ücret uygulamasına herhangi bir açıklık getirilmemiştir.
Esasında sınav görevlisi öğretmenlerin izinli başlığında vazifelendirilmesi yapılmalıdır. Bu bağlamda yapılacak vazifelendirmeler ile o gün dersi olan öğretmenlerin dersini işleyemediği için kaybedeceği ek ücret telafisi yapılmalıdır.

Veya 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 24. maddesinin uygulanmaya konulması sayesinde de öğretmenlerin mağduriyeti giderilebilir. İlgili Bakanlığın bu hususları aydınlatması şarttır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” kategorisinin 24. maddesi; “01.09.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığının çalışma alanındaki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders dönemindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları münasebetiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin birtakım sebeplerle sınıf veya okul kapsamında izinli kabul edilmeleri nedeniyle eğitim ve öğretim görevlerini yapamayan yönetici ve öğretmenler, bu vakitlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini erine getirmiş kabul edilirler.”

Konular